Ungdomsdriven aktivitet

Som medlem i Fryshusandan har du möjlighet att söka stöd för ungdomsdriven aktivitet

Ungdomsdriven är sammanhang där unga syns, hörs och räknas. Konkret innebär det att målgruppen unga är involverad i hela eller väsentliga delar av processer, från att komma på en idé till att förverkliga och genomföra den. Vuxna spelar viktiga roller som coacher, handledare, beslutsfattare och andra typer av möjliggörare.

 

Unga gör, vuxna möjliggör!

 

Erfarenheterna av en ungdomsdriven aktivitet ska gå att använda vidare i livet. Exempelvis som merit till jobb (kanske genom timanställning eller volontärskap), genom motivering till vidare utbildning eller för att inspirera unga till ungdomsdrivna projekt i egen regi. Ungdomsdriven aktivitet ska ge konkreta erfarenheter, nätverk, referenser och verktyg.

Aktivitetsstödet som Fryshusandan erbjuder är en möjlighet för ungdomsorganisationer att göra ungdomsdrivna aktiviteter med unga, för unga. Stödet kan exempelvis användas till lokal, marknadsföring, förbrukningsmaterial och att anställa unga på timme.

Ungdomsdrivna aktiviteter får gärna genomföras tillsammans med befintliga medlemsorganisationer inom Fryshusandan eller med helt nya ungdomsorganisationer så att Fryshusandan kan växa vidare.

 

Hur söker jag aktivitetsstödet? 

Medlemmar i nätverket Fryshusandan kan söka aktivitetsstöd hos Fryshusandan genom att fylla i förfrågan om ungdomsdriven aktivitet. Ladda ner blanketten här.

Ifylld blankett skickas till Anna McAllister (anna.mcallister@fryshuset.se) för handläggning. Fryshusandan tittar på samtliga mottagna förfrågningar om aktivitetsstöd och återkopplar.

 

Skicka eventuella frågor kring aktivitetsstöd till anna.mcallister@fryshuset.se