Vår ambition

– Utveckling där unga räknas!

_________________________________________________________________________________

Fryshusandans ambition fram till 2019 är att driva ett förändringsarbete. Syftet är att förändra syn- och arbetssättet kring unga och ungdomsarbete i Sverige. Vi finns för att ge ungdomar möjlighet att utvecklas och nå inflytande i samhället, något som vi vet ger effekter på samhället i stort. Vi vill bidra till utveckling av barn- och ungdomsverksamheter och lyfta upp ungdomars intressen på agendan.

 

Fryshusandans medlemmar arbetar med bland annat:

 • Delaktighet och inflytande
 • Utbildning
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa
 • Integration
 • Mångfald
 • Personlig utveckling
 • Attraktiva mötesplatser
 • Gemenskap och sammanhang

 

Fryshusandans medlemmar bidrar till att lösa:

 • Utanförskap
 • Kriminalitet
 • Arbetslöshet
 • Destruktiva beteenden
 • Destruktiva sammanhang
 • Ohälsa
 • Segregation (utifrån variabler som kön, religion, socioekonomisk position m.m.)