Om Fryshusandan

Fryshusandans mål är att öka ungas inflytande och att förändra samhället genom att utveckla ungdomsorganisationer

Fryshusandan är ett tvärsektoriellt nätverk för ungdomsorganisationer i hela Sverige, oavsett organisationsform. Nätverket etablerades år 2012 och består idag av fler än 300 medlemmar.

Syftet med nätverket är att ge inspiration, utbilda och att skapa samverkan samt tillfällen till erfarenhetsutbyten bland medlemmarna.

Vi har flera tillvägagångssätt. Sedan januari 2015 arbetar vi för att skapa ungdomsdrivna aktiviteter i hela landet. Ungdomsdrivna aktiviteter är ett förhållningssätt samt en metod för att förbättra ungas situation, öka ungas inflytande och skapa attraktiva mötesplatser.

Medlemskap i nätverket är helt gratis och ger möjlighet att ta del av Fryshusandans erbjudanden. Läs mer om medlemskap, vårt läger Camp Connect och om stöd till ungdomsdriven aktivitet.

 

Fryshusandan utgår från Fryshusets vision och värdegrund

Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen genom att:

  • Tro på varje människas inneboende kraft.
  • Skapa möten.
  • Vara där unga är.
  • Ge förtroende, ansvar och uppmuntran.
  • Utgå från passionerade intressen.
  • Dela goda exempel och kunskap.