Bli medlem

Medlemskapet i Fryshusandan är idag kostnadsfritt.

 

Vem kan bli medlem?
Ungdomsinriktade organisationer, verksamheter och projekt oavsett sektor och organisationsform.

 

Hur blir du medlem?
Bli medlem genom att skicka ett mejl till fryshusandan@fryshuset.se med följande information:

 • Organisationens namn
 • Organisationsform
 • Kontaktperson
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Huvudområde/beskrivning

 

Vanliga anledningar att gå med i vårt nätverk:

 • Inspirera och inspireras av andra verksamheter för att skapa utveckling av ungdomsorganisationer i Sverige
 • Delta i möten med andra ungdomsinriktade organisationer runtom i landet
 • Samverka över gränserna (geografiskt och tvärsektoriellt)
 • Ta del av Fryshusets verksamheters utbud
 • Ta del av Fryshusandans erbjudanden

 

Erbjudanden och stöd till våra medlemmar

 • Delta på Fryshusandans nationella entreprenörsläger Camp Connect, konferenser och andra aktiviteter (gratis)*
 • Arrangera ungdomsdrivna aktiviteter tillsammans med oss. Som medlem i nätverket Fryshusandan finns möjlighet till stöd för att skapa ungdomsdrivna aktiviteter. Vi lyssnar in specifika behov för den ungdomsdrivna aktiviteten som ni önskar genomföra och utformar därefter stödet. Läs mer om stöd till ungdomsdriven aktivitet
 • Ta del av konferenser, utbildningstillfällen och andra erbjudanden på Fryshuset via Fryshusandan (gratis eller till reducerat pris)*

* Våra nätverksvänner, det vill säga de som är registrerade i nätverket Fryshusandan, deltar gratis på de konferenser, läger och andra aktiviteter som vi anordnar. Resor betalas normalt av dig eller din egen verksamhet.