30 apr - Nyhet

”Hur skulle du definiera psykisk ohälsa?”

Att prata om psykisk ohälsa ses fortfarande idag som tabu, det diskuterar Alexandra, ordförande för den ideella organisationen Vi Vågar! och Shahro som arbetar som volontär, i podcasten Prata om det.

Vi Vågar! är en förening som riktar sig till alla som någon gång lidit av psykisk ohälsa eller varit utsatta för ett övergrepp.  Podcastens syfte är att skapa en plattform som kan ge en känsla av gemenskap och hopp, kunskap och tröst och att på ett bredare plan kunna verka för ett samhälle där alla får finnas.

I första avsnittet diskuterar Alexandra och Shahro begreppet psykisk ohälsa och de stereotyper som finns kring depression.

Är du deprimerad så ska du inte kunna ta dig upp ur sängen, inte kunna äta eller äta konstant, typ tröstäta hela tiden, inte duscha, bara ligga i sängen hela tiden i ett mörkt rum, det är depression  men verkligheten ser ju inte riktigt ut så säger Shahro.

Att det fortfarande är tabu att uttrycka att en mår dåligt och att stereotypa bilder finns kan skapa en rädsla hos de som mår dåligt och vill ”komma ut”.

”Det är som att man inte får vara högfungerande och ha ohälsa säger Alexandra”

Podden riktar sig till alla individer som lider eller någon gång lidit av psykisk (o)hälsa, även till alla de som är eller varit utsatta för sexuella övergrepp. Poddens innehåll adresserar en problematik som gör att anhöriga, annan närstående eller yrkesverksam kan komma att dra nytta av innehållet. Teman på poddavsnitt utgår från olika områden inom psykisk (o)hälsa samt sexuella övergrepp.

Psykisk ohälsa kan vara helt fantastisk och helt fruktansvärt och det är viktigt att börja där man är, där du är, inte där någon annan är och låta det ta sin tid säger Alexandra och Shohro som avslutning i podcasten.

Projektet utgår från föreningens vision om ett samhälle där alla får finnas. Vidare är podcasten för att både belysa området psykisk (o)hälsa/sexuella övergrepp men även för att vara en stöttepelare för drabbade.

Vi önskar att podcasten ska främja välmående och bearbetning säger Alexandra.

Alexandra och Shohro som håller i podcasten är båda specialiserade stödpersoner och avsnitten är anpassade för både barn/unga samt vuxna. Podcasten är ett ungdomsdrivet initativ från volontärer i föreningen. Podcasten släpps varje onsdag och finns där alla poddar finns, lyssna här!