27 mar - Nyhet

Incoendo Magazine – normbrytande röster tar plats i media

Incoendo är en nystartad tidning av Gloriya Talebi och Milena Legowska som låter normbrytande röster ta plats i tidningen genom egenskapade bilder och intervjuer. Gloriya och Milena startade tidningen för att beredda mediebilden, då de själva inte kände igen sig i bilder i dagens media.

Media spelar en stor roll i hur vi tänker om människor i vårt vardagliga liv och vi bildar våra åsikter om vad som är ”normalt” och ”rätt” med hjälp av det vi ser på tv eller Instagram. Det kan därför bli problematiskt att bara en viss typ av människa visas i dagens medier. De som syns blir alltså normen skriver Gloriya och Milena i sin dokumentation till Fryshusandan.


På bild: Serafina Kruuse Foto: Edit Åström

Incoendo ska därför lyfta de som till exempel på grund av hudfärg, sexualitet, könstillhörighet eller funktionsnedsättningar inte tillhör normen och ge de en plattform där de får vara sig själv och uttrycka sig – synas helt enkelt.

Ledordet i tidningen är representation och varje person som vill publicera någonting i tidningen får tolka det fritt på olika sätt.  De skribenter, fotografer och konstnärer som publiceras i tidningen har på olika sätt blivit påverkade av den bristande representationen i dagens media och kommer med hjälp av sina verk att berätta sin verklighet och bidra till att lyfta de som glöms bort i dagens media.


Foto: Karl Frantz, Jobin Izadpanah

Gloriya och Milena är ledare bakom hela projektet, de har tagit fram idén och skapat tidningen från grunden. Detta har inneburit att driva projektet från ett blankt dokument till en tryckt tidning. Med hjälp av andra unga som Nora Fazel, Serafina Kruse, Mina Magnusson, Liam Petterson, Karl Frantz och Jobin Izadpanah som publicerat sina verk i tidningen har de tagit fram material som är anpassat till målgruppen som är ungdomar i åldrarna 17-23 år.

Vi vill skapa en plattform där man ska få vara sig själv till 100% oavsett vad man har för hudfärg, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religiös tillhörighet eller könstillhörighet. Incoendo ska vara en plattform som låter dig dela med dig av dina verk, vare sig det är text, foto, konst eller film oavsett vem du är, helt opåverkat av vad som dagens normer säger och medier visar.

 
Foto: Gloriya Talebi

Tidningen finns idag i ett tryckt första exemplar. De jobbar även på att ta fram en hemsidan för att kunna skapa ett online magazine och sprida tidningen digitalt. Målet är att upplysa om att det finns så många fler människor med olika utseenden, förutsättningar och bakgrund än de som vi oftast ser i media idag.

Vi vill att alla ska känna sig sedda och förstå att de är otroligt viktiga.

 

 
Foto: Lamia Karić, Gloriya Talebi

Följ Incoendo på instagram