16 jan - Nyhet

”Efter Mörkret Kommer Ljuset”

I slutet på januari släpps boken "Efter Mörkret Kommer Ljuset" skriven av Farah Roukachi från Umeå. Initiativet till boken startade efter Farah gått Fryshusets och Lottakårens Mpower-utbildning, som avslutas med att deltagarna själva ska genomföra ett projekt. 

Farah har ett stort samhällsengagemang och har varit aktiv i olika ideella forum som till exempel kulturföreningen Mama Africa, Internationella Kvinnoförbundet samt deltagit och arrangerat olika manifestationer och hållit tal inom ramen för mänskliga rättigheter. Farah är utbildad socionom och studerar masterprogrammet i socialt arbete. Idén till boken hade funnits ett tag men det var först efter Mpower-utbildningen som Farah återupptog planerna på att genomföra boken.

Boken ”Efter Mörkret kommer ljuset” består av 31 intervjuer med olika personer, unga och vuxna som på något sätt är engagerade i olika frågor och har en drivkraft. Boken hade release i Umeå tidigare under januari där medverkande i boken fick berätta om sin historia. 

Vi alla har säkerligen gått igenom svackor i livet som kan relateras till ”mörkret” och genom våra drivkrafter tagit oss till ”ljuset”. Idag upplever många människor hopplöshet, orättvisa och destruktivitet. Ett osynligt utanförskap genomsyrar samhället där många människor isoleras från att våga tro på sina drömmar och fullfölja ambitioner. Varje person oavsett bakgrund eller erfarenhet, bär på en unik historia samt en ryggsäck som vi alla kan inspireras utav. Att bryta fördomar, vara stolt över sin identitet och sin bakgrund, är något som lyfts fram som positivt i boken säger Farah.

Själv har hon en bakgrund som präglats av diagnosen autism.

Jag reflekterade utifrån mig själv också när jag skulle sätta titel på boken. Mitt ”mörker” är att jag har präglats av att ha autism med grav utvecklingsstörning, kunde inte tala tills jag var 5 år gammal och det som sker utanför ”rutinerna” och andra sociala samspel, kunde vara en svårighet, att vara utanför eller ”annorlunda” , är något jag bär med mig.

I boken får intervjupersonerna svara på tre frågor där drivkraft och passioner tas upp.

Ambitionen med boken är att boken ska ge motivation och inspiration till de personer som inte känner livsglädje, har ”tappat sitt driv” och genom samtliga personer i boken som delar med sig en mängd olika drivkrafter och erfarenheter från olika bakgrunder, så kan läsaren finna en tankeställare ”om dom kan, så kan jag också”.

Farah har även tankar på att utveckla projektet vidare genom film eller andra estetiska verksamheter såsom dans, musik eller teater. Att genom det empiriska material som redans finns kunna gestalta projektet i nya former och uttryck.

Bilder ur boken

 

Den 27/1 klockan 17.00 – 18.30 hålls en bokreleas på Fryshuset i Hammarby Sjöstad, där panelsamtal med medverkande ur boken kommer ske. Boken kommer även att säljas på plats. Alla är välkomna!

Följ Farahs resa på Instagram: