10 jan - Nyhet

Tack till alla unga som gjort och till alla vuxna som möjliggjort!

Under 2017 har Fryshuset, genom stöd till ungdomsdriven aktivitet, gjort ett framgångsrikt arbete med att utveckla attraktiva mötesplatser för unga, gett dem mer makt och ansvar, erfarenheter och meriter till framtida drömmar. Inte minst har unga fått tillgång till positiva vuxna förebilder och handledare inom aktiviteterna.

Fryshusandans stöd till ungdomsdriven aktivitet har möjliggjort för 95 ungdomsdrivna aktiviteter. Närmare 700 unga ledare har skapat och genomfört dessa aktiviteter, som också resulterat i 224 timanställningar för unga. Aktiviteterna har nått ut till närmare 9600 deltagare och mottagare.

God fortsättning. Vi ser fram emot nya spännande projekt även under 2018.

Mvh Fryshusandan genom Anna McAllister och Linda Åldal

Se ett urval av ungdomsdrivna aktiviteter under 2017:

 

Årsredovisning_UD_17

Klicka här för att ladda ner PDF!