15 Aug - Nyhet

”Jag tar mig genom livet, även om jag inte tror att allting är skrivet”

Carmen från Göteborg är en ung kreatör som i våras påbörjade ett ungdomsdrivet projekt med frågeställningen "hur kan jag sprida mitt ord på bästa möjliga sätt". Under våren har Carmen med stöd från Fryshusets verksamhet FUSE i Göteborg samt verksamheten Plattformers skapat en kortfilm utifrån egna texter och tankar.

Jag har jobbat med texterna under en längre period och när tanken på en kortfilm dök upp hos mig gjorde jag om texterna till ett manus säger Carmen. Idéen till att skapa en kortfilm kom när Carmen började fundera på hur texterna skulle spridas. Genom att använda både bild och ljud tillsammans så skapades en stark känsla. Carmen har använt skrivandet som en slags terapi för att bearbeta och ventilera sina egna känslor samt genom projekt som denna kortfilm, låta andra ta del av tankar och funderingar.

Kortfilmen handlar om relationer där Carmen uppmärksammar svårigheter i relationer samt grunden till dem.

Mitt mål i denna kortfilm är att människor som känner sig ensamma ska se att de inte är det. Att det finns andra som sitter i samma position som dem, jag vill även uppmuntra alla till att våga ställa frågan och det viktigaste: lyssna på svaret. Vi alla kan relatera till kortfilmen för att resan börjar alltid hos oss själva – oavsett kön, etnisk bakgrund, religion eller sexualläggning.

Filmprojektet innebar en hel del arbete med att lära sig allt från att klippa till att redigera. Genom stödet från Fryshusets verksamhet FUSE och verksamheten Plattformers har nu fler samarbeten börjat planeras. Bland annat en Spoken Word-workshop som kommer hållas i Malmö.

Som person vill jag känna att jag bidrar till förändringen av samhällets strukturer, sprida den kunskapen jag har och utvecklas ännu mer. 

Relationer av Carmen Jedrzejak