4 januari, 2017 · Nyhet

Unga gör vuxna möjliggör – Ungdomsdrivna aktiviteter 2016

Ännu ett år har Fryshuset genom stöd till ungdomsdriven aktivitet gjort ett framgångsrikt arbete med att utveckla positiva mötesplatser för unga, ge dem mer makt och ansvar, erfarenheter och meriter till framtida drömmar. Inte minst har unga fått tillgång till positiva vuxna förebilder och handledare inom aktivisterna.
19 december, 2016 · Nyhet

Språkvänner i Borås bygger broar mellan människor

Språkvänner på Brygghuset har under hösten erbjudit nyanlända, främst unga mellan 16-29, möjligheten att lära sig svenska och hitta en gemenskap. Målet var att alla deltagare (ca 20-25 personer) skulle bli bättre på svenska och känna att de funnit en gemenskap. 
5 december, 2016 · Nyhet

En inblick i Adepternas Höstmöte

Den 23 november hölls Adepternas Höstmöte där adepter, komvux studerande, folkhögskoleelever och gymnasieelever var på plats för att möta politiker, näringsliv och mentorer för att inspireras till att ta sig vidare i arbetslivet. Öppet Hus är en ideell förening som öppnar dörrar för unga, företrädesvis med utländsk bakgrund, till arbetsmarknaden. 
24 november, 2016 · Nyhet

Vad hände sen? – Ett återbesök hos MadFriday i Åre

För ett år sedan gav Fryshusandan stöd åt det nystartade projektet MadFriday (M=musik,A=akrobatik,D=dans) i Åre. MadFriday var ett initiativ från 19-årige Erik och Oskar som ville lära ut akrobatik, parkour och dans till barn och unga i Åre. De genomförde idén tillsammans med Lovisa som höll i dansdelen och Rodrigo som höll i musikdelen. Erik och Oskar driver även filmbolaget Skata Sweden som filmade under träffarna. 
7 november, 2016 · Nyhet

Unique Storytelling – berättande på riktigt

UNIQUE STORYTELLING är ett berättarprojekt med start 2016 som vill lyfta fram berättelser från unga med olika bakgrund och berättelser som sällan blir hörda på scen. Projektet leds av Danait Habtezion, Sibon Kabir och Faraz Hassas och har genomförts med stöd från Fryshusandan.
12 oktober, 2016 · Nyhet

Dagen för ungas psykiska hälsa

Den 4 september var det Dagen för ungas psykiska hälsa och unga från föreningen Tilia anordnade en dag med fokus på ungas röster.
19 september, 2016 · Nyhet

Sommarens musikfabrik

Under en vecka i augusti hölls Musikfabriken - musikaktiviteter och musikproduktionsworkshops för unga som ville lära sig mer kring skapande av musik.
12 september, 2016 · Nyhet

Sommaraktivitet Fixa en cykel

Fryshusets verksamhet Meka Cykel tar under året emot, rustar upp och säljer cyklar som i annat fall skulle skrotas. Verksamheten syftar till att ge personer, med intresse för mekande, möjlighet att skaffa sig erfarenhet, utveckla entreprenörskap och få en sysselsättning.