25 Apr - Nyhet

Ungdomsdrivet lockar fler unga

Ungdomsdrivet är sammanhang där unga syns, hörs och räknas. Konkret innebär det att målgruppen unga är involverad i hela eller väsentliga delar av processer, från att komma på en idé till att förverkliga och genomföra den. Vuxna spelar viktiga roller som coacher, handledare, beslutsfattare och andra typer av möjliggörare.

Tidningen Mitt I Stockholm har uppmärksammat Fryshusets arbete i Skärholmen där fritidsverksamheten har ökat med nästan 50% från föregående år. Anledningen är den satsning som gjorts där unga bjudits in och fått bestämma aktiviteter i verksamheterna. Både på mötesplatserna i Vårberg och i Bredäng har ungdomsstyrelser bildats där de tillsammans med personalen planerar och genomför aktiviteter på mötesplatserna.

När ungdomarna fick inflytande blev aktiviteterna mer relevanta för dem. De har bland annat ordnat idrottsaktiviteter och ungdomsfester, gjort podradiosändningar och planerat för skateboardskolan i Bredäng, säger Linda Peltonen,chef för Fryshuset Skärholmen.

Genom den ungdomsdrivna satsningen har mötesplatserna även lyckats locka fler tjejer. Detta genom att aktivt jobba med bara tjejer i ena ungdomsstyrelsen för att för att få in tjejers önskemål och perspektiv.

Läs mer om de ungdomsdrivna aktiviteter som Fryshusandan har stöttat genom Ungdomsdriven i Skärholmen:  

Poesiworkshop – 127 Events

Sommaraktiviteter på Sätrabadet i Skärholmen

Jullovsaktiviteter med styrelsen på Mötesplats Sätra