4 Apr - Nyhet

Real Colors – musikplattformen som lyfter ungas röster

RealColors är ett musikkollektiv och en plattform som producerar och sprider musik som kommunicerar något extra. Det är en ungdomsdriven musikplattform med syfte att lyfta upp, skapa och sprida musik som får unga att tänka till. Plattformen är en gemensam portal för kreativa ungdomar kopplade till Fryshuset för att samarbeta och peppa varandra.

Tanken kring att starta ett musikkollektiv började efter att Kenta, en av de unga musikintresserade från Fryshuset, tidigare sommar arrangerade Musikfabriken. Musikfabriken var en veckas musikaktiviteter och musikproduktionsworkshops för unga som ville lära sig mer kring skapande av musik.

Kenta tillsammans med en arbetsgrupp på 7 unga ville göra något långsiktigt och kom fram till att göra en hemsida där unga kreativa aktörer kan lägga ut sina arbeten. Tillsammans har de haft möten där de har bollat idéer, allt från färg och form på loggan till innehållet på hemsidan. Alla i gruppen har haft ett eget ansvarsområde och tillsammans med en webbutvecklare har de skapar www.realcolors.se.

Vi har ingen genreinriktning, utan vi skapar musik utifrån medlemmarnas kompetenser. Vi tror på genreöverskridande samarbeten och inspireras av all musik, men den musik vi producerar eller lyfter på plattformen ska innehålla texter som lämna avtryck hos lyssnarna, för vi tror att musiken spelar en viktig roll när det handlar om att utveckla och vidga perspektiv och tankar.

Framöver så väntar flera samarbeten för kollektivet. De ska bland annat skriva och producera den officiella låten till det nystartade projektet och kampanjen #backasysterskapet som är en rörelse för systrar som backar varandra. Kollektivet kommer även att arbeta tillsammans med en klient från Fryshusets avhopparverksamhet Passus som tillsammans med kollektivet ska skapa musik för att förhindra unga bli kriminella.

Kollektivet in action:
Real_colors_mote

facebook-logo_318-49940 Följ RealColors på Facebook!