23 Jan - Nyhet

Pridepodden – En podcast med fokus på HBTQ+-perspektiv

Pridepodden är en podcast med tillhörande hemsida med fokus på HBTQ+-personers egna livsberättelser, erfarenheter, perspektiv och tankar. Pridepodden lanserades i december 2016 med syftet att ge en äkta, rå och naken bild om hur enskilda HBTQ+-personers liv ser ut.

Podcasten är ett ungdomsdrivet projekt där initiativtagare Sara Aus, 25 år, påbörjade arbetet med podcasten under hösten 2015.  Syftet med podcasten är att personer inom HBTQ+rörelsen ska få en möjlighet att komma till tals på sina egna villkor. Med berättelsen i fokus är förhoppningen att människor som lyssnar ska få en inblick i hur det faktiskt är att vara HBTQ+.

– Min vision är ett samhälle fritt från HBTQ+-fobi, där HBTQ+personer är representerade, har tolkningsföreträde och rätt till sin egen kropp, säger Sara.

I det första avsnittet av Pridepodden berättar Sebastian Lysén om sin barndom, om hur han blev sexuellt utnyttjad i ung ålder och att han idag bland annat arbetar med att hjälpa andra barn och unga att få upprättelse för vad de har varit med om.

I det andra avsnittet berättar Mia Mulder om föreningen Transförsvaret, en relativt nystartad transförening med aktivism i fokus. Mia berättar även om sina egna erfarenheter inom transvården och strävan efter ett transinkluderande samhälle.

Tillsammans med Fryshusets verksamhet Missing Files har Sara projektlett arbetet med att bland annat intervjuat personerna som talar i podcasten, hittat personer med kunskap om att skapa en grafisk profil samt hemsida.

Mål med Pridepodden:

★ Öka acceptansen, respekten och förståelsen av och för HBTQ+-personer.
★ Öka kunskapen hos allmänheten men också hos olika myndigheter om HBTQ+.
★Bättre representation av och för HBTQ+-personer i fler sammanhang.
★ Skapa ett bättre klimat för diskussioner i skolan och arbetsmiljö och så vidare om HBTQ+.
★ Ett samhälle där ingen annan än du själv bestämmer över din egen kropp.
★ Ett samhälle där ingen HBTQ+-person blir utsatt för diskriminering, trakasserier, hot eller våld

På hemsidan kan en också få hänvisningar till stöd, hjälp och information såsom till exempel, chatt- och telefonjourer samt samtal- och samtalsgrupper såväl som mottagningar för samtal och testning. Det finns även länkar till olika organisationer och föreningar samt tips på allt från bloggar, böcker, HBTQ+-profiler till svenska och utländska HBTQ+-youtuber samt intervjuer med HBTQ+-personer. Alla texter på hemsidan finns även på engelska.

Vill du dela med dig av din story till pridepodden?
Maila in din egen text, antingen anonymt, under pseudonym eller under eget namn. Dessa texter kommer att läggas upp på hemsidan.

Om du vill kontakta Sara angående att vara en gäst i podcasten, samarbeta eller något annat kan du maila: pridepodden@gmail.com

 

facebook-logo_318-49940 Besök pridepodden på Facebook!

wwwBesök Pridepoddens hemsida!