19 Dec - Nyhet

Språkvänner i Borås bygger broar mellan människor

Språkvänner på Brygghuset har under hösten erbjudit nyanlända, främst unga mellan 16-29, möjligheten att lära sig svenska och hitta en gemenskap. Målet var att alla deltagare (ca 20-25 personer) skulle bli bättre på svenska och känna att de funnit en gemenskap. 

Språkvänner på Brygghuset skapades av unga i Borås. Det började med att några unga ville hjälpa nyanlända och tillsammans med Brygghuset och fadderverksamheten i Borås kom det fram med konceptet att matcha ca 10 unga nyanlända med de unga volontärerna som sedan blev en faddergrupp. Språkvänner startade i september 2015. Språkvänner består av 9 st faddrar som är mellan 16-29 år och 2 personer över 29 år, som turas om att planera och hålla i aktiviteter varje onsdag mellan klockan 17-19.

sprakvannar_baras_ht_16_2 sprakvannar_baras_ht_16_7

Under onsdagarna har faddrarna hittat på olika typer av aktiviteter men alltid med språket i fokus. De har bland annat utvecklat en form av musikquiz. Under musikquizet får deltagarna lyssna på låtar, men utan att de vanliga frågor ställs så som ”vad heter artisten och hens första album”. Istället ber faddrarna deltagarna att lyssna noga på texten och frågar till exempel ”vad sjunger artisten om som gör hen glad och vad gör dig glad”. Musikquizet blir på detta sätt både en hörövning och en övning i att prata.

– Det viktigaste i planeringen av aktiviteterna har varit att se till att deltagarna under aktiviteten kommer få möjligheten att prata svenska säger Maja Karlsson, fadder.

Faddrarnas uppfattning är att Språkvänner genomsyras av en öppenhet, trevlig gemenskap och en lättsam stämning, som får alla att känna sig välkomna. Det har i genomsnitt deltagit 35 personer/tillfälle. Det har som minst varit 30 personer och som mest 42 personer. Språkvänner växer och blir större och större.

Deltagarna har även fått möjligheten att träffa etablerade unga boråsare, vilket gett dem möjligheten att hitta nya sammanhang och skapa nya kontakter. Dessa kontakter har bland annat lett till praktik, hjälp med att skriva CV och personligt brev, utlåning av körkortsböcker, läxhjälp, hjälp med att läsa brev/post och mycket mer. Deltagarna har också utvecklat sina språkkunskaper och fått möjligheten att prata och lära sig svenska.

-Många deltagare berättar att det svåraste med att lära sig svenska är att dem inte har möjligheten att prata svenska utanför skolan, det är då enklare att prata sitt modersmål. På Språkvänner får dem möjligheten att utanför skoltid prata svenska. Vi hoppas och tror att det ökade antalet deltagare är ett bevis på att syftet och målet med Språkvänner uppfylls säger Maja.

Följ Språkvänners fantastiska arbete på facebook!